تماس با ما

آدرس بنیان: اصفهان فولادشهر محله شیخ بهایی دفترمرکزی بنیان حمایت از مبتکران اصفهان پلاک ۴۰

شماره تماس:۰۳۱۵۲۶۴۲۴۱۸  همراه مدیرعامل:۰۹۱۳۲۳۹۹۵۲۸

ایمیل : info@bhma.ir